ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

 

ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

Όντας ενεργοί πολίτες αυτού του Δήμου προβληματιζόμαστε για την έλλειψη ενός συγκροτημένου τοπικού σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων που θα δώσει την ευκαιρία στην Τοπική Αρχή να ακολουθήσει τις πρακτικές άλλων χώρων της Ε.Ε.

Οραματιζόμαστε τη δημιουργία ένα σχεδίου τη που θα ενισχύσει την αστική ανάπτυξη, θα προσφέρει νέες θέσεις εργασίας ,θα προσελκύσει υγιείς επενδύσεις φιλικές προς το περιβάλλον και θα συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης στο τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων.

Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), το νέο μοντέλο οφείλει να προωθεί την αποκεντρωμένη διαχείριση αποβλήτων ,δίνοντας έμφαση στη διαλογή στη πηγή. Μέσω των ΤΣΔΑ δίνεται προτεραιότητα:

  • Στην ιεράρχηση της διαχείρισης αποβλήτων: πρόληψη , επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, κομποστοποίηση

  • Στη βελτίωση των υπηρεσιών καθαριότητας

  • Σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού

Μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει καμία τέτοια πολιτική . Αντίθετα δίνεται σαν προτεραιότητα η κατασκευή τεσσάρων Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων υπο τη σύμπραξη του δημόσιου με ιδιώτες εργολάβους (ΣΔΙΤ) στη Στερεά και η μελέτη για ένα Πράσινο Σημείο στο Δήμο Χαλκιδέων.

Έχοντας λοιπόν σαν αφετηρία το όραμα μας , για ένα Δήμο ο οποίος θα είναι πραγματικά βιώσιμος για τους πολίτες ,συστήσαμε μια ομάδα εργασίας που επικεντρώνεται στην εύρεση πρακτικών και καινοτόμων λύσεων στα πλαίσια ενός πρωτοποριακού ΤΣΔΑ. Μέσα από τις συναντήσεις μας, καταλήξαμε σε ένα κείμενο θέσεων .Περιληπτικά οι θέσεις μας περιλαμβάνουν:

  1. Έναρξη εκστρατείας (ενημέρωσης ,διαλόγου και ευαισθητοποίησης των πολιτών για τα πλεονεκτήματα

  2. της ανακύκλωσης,   επαναχρησιμοποίησης  των  υλικών    και οικιακής κομποστοποίησης 

           

  1. Δημιουργία πράσινων σημείων και δημοτικών χαριστικών παζαριών

  2. Συνεργασία με τοπικές επιχειρήσεις και καταστήματα πώλησης ηλεκτρονικών ειδών, για ένα οργανωμένο σχέδιο διαχείρισης των ηλεκτρονικών αποβλήτων(ewaste)

  3. Τοποθέτηση ξεχωριστών κάδων ανακύκλωσης στις γειτονιές για τέσσερα ανακυκλώσιμα υλικά και έναν για οργανικά υπολείμματα.

  4. Οργάνωση σχεδίου για τη διαχείριση απορριμμάτων σε τοπικά εστιατόρια και supermarket.

  5. Δραστικά μέτρα μείωσης της χρήσεως πλαστικών συσκευασιών.

Συντονιστής:   Χ. Ραυτόπουλος 6931829332