ΑΣΦΟΔΕΛΟΣ (Asphodelus aestivus)

Ηλίας Καραμπάς, εκπαιδευτικός, πρόεδρος του συλλόγου ΣΙΔΕΡΙΤΗΣ Στα λιβάδια από ασφοντήλι.. Στον άλλο κόσμο, ο Άδης υποδέχεται τις αδύναμες ψυχές των νεκρών στον «Ασφοδελό Λειμώνα», ένα έρημο λιβάδι που φυτρώνουν σπερδούκλια. Εδώ ταιριάζει σαν τον θάνατο το ωχρό λουλούδι με την δυσάρεστη μυρωδιά. Στις απέραντες εκτάσεις , σε έρημους τόπους, σε ακτές, στο λυκόφως προς…

ΔΙΚΤΥΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟ ΒΟΥΝΟ, ΑΥΛΙΔΑ- ΣΙΔΕΡΙΤΗΣ (PATHS OF AVLIDA-SIDERITIS)

Ηλίας Καραμπάς, εκπαιδευτικός, πρόεδρος του συλλόγου ΣΙΔΕΡΙΤΗΣ Το  ΔΙΚΤΥΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ έχει δημιουργηθεί από το σύλλογο ΣΙΔΕΡΙΤΗΣ με κύρια αναφορά το μονοπάτι «ΣΩΚΡΑΤΗΣ». Τα μονοπάτια έχουν καθαριστεί, έχουν σηματοδοτηθεί  και επιμελούνται από το σύλλογό μας μετά από συνεννόηση και έγκριση υπηρεσιών και φορέων κατά τη διάρκεια του 2022. Το μεγαλύτερο μέρος του δικτύου μονοπατιών ανήκει στην…

ΑΡΧΑΙΟ Ή ΠΑΛΑΙΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΜΕ ΑΝΑΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΤΕΙΧΟΣ, ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΙΑΤΕΙΧΙΣΜΑ ΑΝΗΦΟΡΙΤΗ, ΑΡΧΑΙΟ ΦΡΟΥΡΙΟ – ΜΕΓΑΛΟ ΒΟΥΝΟ ΑΥΛΙΔΑΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΛΙΔΑ (ΙΕΡΟ ΑΥΛΙΔΕΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ) ΣΤΟ ΔΙΑΤΕΙΧΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ – ΜΕΓΑΛΟ ΒΟΥΝΟ Ηλίας Καραμπάς, εκπαιδευτικός, πρόεδρος του συλλόγου ΣΙΔΕΡΙΤΗΣ   Θα έρχεται άδολα ο κόσμος στον αρχαίο λίθινο δρόμο Κι εσύ θα πετάς τριγύρω δίχως πόνο και τρόμο Μετά από μακρόχρονη έρευνα έχω εντοπίσει τις θέσεις του αρχαίου ή παλαιού μονοπατιού το οποίο…