ΟΜΑΔΑ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΝ

 

Συντονιστής: Καραμπάς Ηλίας τηλ επικ:6974351684

Μέλη: Τσιβίκας Σπύρος  6946508057,    Κωστάκης ΓΙιώργος.

Πολύ συχνά ο συλλογός μας διοργανώνει εξορμήσεις εντός του νομού αλλά και εκτός. Απευθύνονται σε μέλη μας και σε φίλους. Στόχος είναι η βιωματική προσέγγιση της φύσης αλλά και η διερεύνηση σημαντικών περιοχών , όσον αφορά την πολιτιστική κληρονομιά(μνημεία, παραδόσεις, άυλη πολιτιστική κληρονομιά).Σημαντική θεωρούμε την συμμετοχή παιδιών, οικογενειών και ανθρώπων οι οποίοι δεν είναι μυημένοι στις υπαίθριες δραστηριότητες.