ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

 

Του ιδρυθέντος και µε έδρα την Χαλκίδα σωματείου, µε την επωνυμία «ΣΙΔΕΡΙΤΗΣ».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – Ε∆ΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1ο

Ιδρύεται σωματείο του άρθρου 78 ΑΚ µε την επωνυμία «ΣΙΔΕΡΙΤΗΣ» και έδρα την Χαλκίδα.

Η επωνυμία του σωματείου στα Αγγλικά είναι «SIDERITIS». Το σωματείο είναι ανεξάρτητη Περιβαλλοντική Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΠΜΚΟ).

Άρθρο 2ο

Σκοπός του σωματείου είναι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας, της πολιτιστικής κληρονομίας αφενός σε τοπικό επίπεδο του νησιού της Εύβοιας αφετέρου δε της υπόλοιπης Ελλάδας.

Οι ειδικότεροι στόχοι που θέτει το σωματείο για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συστήνεται είναι :

 1. Να ευνοεί και να επιδιώκει την διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος, της πανίδας, της χλωρίδας, των βιοτόπων και των οικοσυστημάτων γενικότερα, με τις κατάλληλες δράσεις, ιδιαιτέρως εκείνων που παρουσιάζουν εκτεταμένο οικολογικό, επιστημονικό, ιστορικό και αισθητικό ενδιαφέρον .

 2. Να προωθεί τον χαρακτηρισμό περιοχών ως «προστατευόμενων» καθώς και να λαμβάνει μέτρα κατάλληλα για την προστασία σπάνιων και απειλούμενων υπό εξαφάνιση ειδών. Να συντελεί επίσης στην παρεμπόδιση υποβάθμισης του οικοσυστήματος με κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέσο.

 3. Να επιδιώκει την προστασία της άυλης και υλικής πολιτιστικής μας κληρονομίας καθώς και να αναδεικνύει τις σύγχρονες μορφές τέχνης και της φιλικής προς το περιβάλλον τεχνολογίας.

 4. Να ευαισθητοποιεί το σύνολο των πολιτών μέσω της διοργάνωσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθώς και μέσω της συμμετοχής σε προγράμματα τρίτων.

 5. Να ενθαρρύνει παράλληλα την διενέργεια επιστημονικών ερευνών καθώς και την διοργάνωση αθλητικών και εν γένει υπαίθριων δραστηριοτήτων.

 6. Να συνεργάζεται με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς ήτοι συλλόγους και ομάδες πολιτών όσον αφορά την προστασία της φύσης , την ανάδειξη και διατήρηση της βιοποικιλότητας της πολιτιστικής κληρονομίας, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

 7. Να παρεμβαίνει με κάθε νόμιμο μέσο για την εκπλήρωση των στόχων της προστασίας της φύσης κ΄ της πολιτιστικής κληρονομίας.

Άρθρο 2α

ΔΡΑΣΕΙΣ

Προκειμένου για την επίτευξη των στόχων του , ο σύλλογος να μπορεί να προβαίνει στις κάτωθι δράσεις :

ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ

 • Να παρεμβαίνει με κάθε νόμιμο μέσο στις αρνητικές στάσεις και επιδράσεις προς το φυσικό περιβάλλον (ορεινό, υγροτόπων, θαλάσσιο, αστικό, περιαστικό κ.α.)που συντελούνται από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

 • Να διενεργεί διαδικασίες προς τους αρμοδίους φορείς για τον χαρακτηρισμό προστατευόμενων περιοχών και μνημείων καθώς επίσης και για την προστασία των ήδη χαρακτηρισμένων περιοχών ως προστατευόμενων (πχ. υγρότοπος ‘’Κολοβρέχτης’’ ,αισθητικό δάσος Στενής , καστανόλογγος Όχης κ.α.).

 • Να σηματοδοτεί παλαιά μονοπάτια ιστορικά και μη προς επανάχρηση προκειμένου να συνδέει, κατά τον τρόπο αυτόν τόπους ιστορικού και φυσικού ενδιαφέροντος.

 • Να διενεργεί και να μελετά σχέδια για την επανοίκιση εγκαταλελειμμένων ή ημιεγκαταλελειμένων οικισμών για την ενίσχυση της κοινοτικής ζωής.

 • Να ενισχύει τοπικές παραδόσεις και λαϊκές εκδηλώσεις στους οικισμούς ,στα χωριά και στην ύπαιθρο.

 • Να συγκροτεί ομάδες εθελοντών δασοπροστασίας, ακτών κ.α. (ενεργοί πολίτες).

 • Να διοργανώνει αθλητικές και υπαίθριες δραστηριότητες για την βιωματική προσέγγιση της Φύσης (πεζοπορίες ,εξορμήσεις, ορειβασία, αναρρίχηση, τρέξιμο, διασχίσεις περιοχών ή όλης της Εύβοιας πεζοπορικά ή δρομικά) καθώς και αγώνες τρεξίματος- ποδηλασίας, ποδηλατοβολτες, τοξοβολία ,orienteering, kayak ,διάσχιση φαραγγιών , κωπηλασία, tai-chi κ.α.

 • Να ασχολείται με την προστασία της άγριας ζωής σπάνιων και μη ειδών όπως επίσης και με τα ζώα που ζουν κοντά στον άνθρωπο.

 • Να λειτουργήσει ομάδα ορνιθοπαρατήρησης.

 • Να διοργανώνει κατασκηνωτικά κέντρα (για ενήλικους και ανήλικους) για τη βιωματική προσέγγιση της φύσης.

 • Να ενεργεί για τη προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων,υγροτόπων, ποταμών κ.α.

ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 • Να σηματοδοτεί περιαστικά μονοπάτια και να προτείνει στον αστικό πληθυσμό δράσεις στα περιαστικά άλση: προστασίας ,αναψυχής κ.α.

 • Να εκπαιδεύει τους πολίτες σχετικά με τον τομέα της αστικής βιολογική γεωργία ( π.χ αστικοί λαχανόκηποι).

 • Να διεκδικεί βιώσιμους τρόπους προσβασιμότητας και μεταφοράς στην πόλη(βάδιση ,ποδήλατο ,χρήση μ.μ. μεταφοράς), να προτείνει ανασχεδιασμό της κυκλοφορίας μέσα από σύγχρονους ποδηλατοδρόμους, πεζόδρομους κ.α. και να προτείνει στις αρχές λύσεις για την προσβασιμότητα στην πόλη των ευπαθών ομάδων (ΑΜΕΑ, παιδιά, ηλικιωμένοι)

 • Να διενεργεί για την προστασία παλαιών κ σύγχρονων μνημείων (αρχιτεκτονική, υδραγωγεία, εκκλησιές ,αρχαιότητες) αστικά και περιαστικά.

 • Να διοργανώνει στις γειτονιές διαδραστικές και πολυπολιτισμικές δράσεις όπως: παιχνίδια ,λαϊκά γλέντια , χοροί, μουσικές, μαγειρέματα κ.α.

 • Να μελετά και να προτείνει λύσεις διαχείρισης των οικιακών απορριμάτων, ανακύκλωσης και επανάχρησης των υλικών της καθημερινής ζωής (ανταλλαγές ειδών, χαριστικά παζάρια, ανταποδοτική ανακύκλωση κ.α.)

 • Να προάγει τον αθλητισμό στην πόλη

 • Να ενισχύει το κίνημα των αγορών χωρίς μεσάζοντες

 • Να μελετά και να προτείνει, προς τους αρμοδίους ,σχέδια για τη διαχείριση και διάθεση προς ευάλωτες ομάδες αγροτικών προϊόντων που δε συλλέγονται ποτέ πχ σύκα ,ρόδια ,αμύγδαλα ,μέρος των εσπεριδοειδών και των λαχανικών.

 • Να ενισχύει τους αδύνατους οικονομικά πολίτες ,όχι με φιλανθρωπίες αλλά με εκπαίδευση, αυτό-οργάνωση και παραγωγή προϊόντων μικρής κλίμακας.

 • Να ενισχύσει το κίνημα για τη διάθεση φαγητού που περισσεύει από τα νοικοκυριά πχ στις γειτονίες και να διοργανώνει δραστηριότητες κοινωνικής κουζίνας ,όχι ως συσσίτια αλλά με εκπαιδευτικό χαρακτήρα.

 • Να μελετά και να διαδίδει την άποψη της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής

 • Να σηματοδοτεί μονοπάτια και να προάγει την ιδέα των πολιτιστικών μονοπατιών στη πόλη και περιαστικά.

 • Να προάγει την ανάδειξη αγνώστων ή παραμελημένων μνημείων η και “γνωστών” (πχ Μνημείο Αναπήρων Πεσόντων στη Ριτσώνα ,ακροπόλεις , τείχη κ.α.)

 • Να διοργανώνει γιορτές οικολογικής γεωργίας και χειροτεχνίας η να συμμετέχει στη διοργάνωση.

 • Να επιμελείται της δημιουργίας Τράπεζας σπόρων ντόπιων ποικιλιών.

 • Να ενισχύσει δράσεις για την επάνοδο της Βραδύτητας στη καθημερινή ζωή.

 • Να ιδρύει οικολογικά σχολεία επίσημης εκπαίδευσης ή άλλες δομές άτυπης εκπαίδευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΛΗ – ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Άρθρο 3ο

Μέλη του σωµατείου µπορούν να γίνουν πρόσωπα, που ενδιαφέρονται ή ασχολούνται µε µε την προστασία της φύσης και τον πολιτισμό, εφόσον δηλώσουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και τις νόµιµες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Μέλη του Σωµατείου µπορούν να γίνουν και αλλοδαποί.

Τα µέλη του σωµατείου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιµα.

1.Τακτικό μέλος μπορεί να γίνει κάθε φυσικό πρόσωπο που ενδιαφέρεται για την προστασία της φύσης και τον πολιτισμό και α) προσφέρει εργασίες στο σωματείο που έχουν σχέση µε την επιδίωξη των σκοπών του όπως νοµική κάλυψη, εργαστηριακή έρευνα, συλλογή πληροφοριών, αρχειοθετήσεις, ενηµέρωση του κοινού κλπ. και β) συµµετέχει στις δραστηριότητες και υπηρετεί κι αποδέχεται τους σκοπούς του σωµατείου.

2.Επίτιµο μέλος ανακηρύσσεται από τη Γενική Συνέλευση, µε πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή µε γραπτή πρόταση που φέρει τις υπογραφές τουλάχιστον δέκα (10) ταµειακώς εντάξει τακτικών µελών, πρόσωπο/α που έχει προσφέρει µεγάλες υπηρεσίες στον αγώνα για την προστασία της φύσης.

Κάθε µέλος µπορεί να αποχωρήσει ελεύθερα. Η αποχώρηση γνωστοποιείται τρεις τουλάχιστον µήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος αυτού.

Κάθε µέλος που επιδεικνύει συµπεριφορά αντίθετη µε τους σκοπούς που ορίζει το παρόν Καταστατικό και ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα του µέλους διαγράφεται µετά από πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαµβάνεται µε πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων µελών.

Τα τακτικά µέλη µετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και υποχρεούνται:

α) να καταβάλλουν τακτικά τις ετήσιες εισφορές τους

β) να συµµορφώνονται µε τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και τις νόµιµες αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

Τα τακτικά µέλη καταβάλουν ετήσια εισφορά, που ισχύει για το λογιστικό έτος της ηµεροµηνίας καταβολής.

Τα επίτιµα µέλη δεν έχουν υποχρέωση καταβολής εισφοράς.

Το ποσόν της εισφοράς ορίζεται κάθε χρόνο από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.

Άρθρο 3Α

Το σωµατείο µπορεί να συνεργάζεται ή να γίνεται µέλος σε άλλες ενώσεις, συνδέσµους, υπερκείµενα σωµατεία, οµοσπονδίες, οργανώσεις, εθνικούς ή διεθνείς οργανισµούς µε ίδιους ή παρόµοιους σκοπούς, εφόσον αυτό προταθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Το σωµατείο, µετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, µπορεί να δηµιουργήσει ή να συµβάλλει στη δηµιουργία άλλων µη κερδοσκοπικών φορέων και νοµικών προσώπων, εφόσον µε την ίδρυση ή τη συµµετοχή του σε αυτούς, εξυπηρετούνται οι ευρύτεροι στόχοι και οι κατευθυντήριες γραµµές του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’- ΠΟΡΟΙ

Άρθρο 4ο

Πόροι του σωµατείου είναι:

α) οι ετήσιες τακτικές ή έκτακτες εισφορές των µελών και το δικαίωµα εγγραφής τους

β) οι επιχορηγήσεις από ιδιωτικούς οργανισµούς ή φυσικά πρόσωπα

γ) οι Κρατικές, ∆ηµοτικές, Κοινοτικές ή ∆ιακρατικές επιδοτήσεις-επιχορηγήσεις καθώς και οι πάσης φύσεως επιχορηγήσεις από Ελληνικούς ή ∆ιεθνείς θεσµικούς φορείς για συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα ή δράσεις προγραµµάτων προστασίας του περιβάλλοντος µε τη µορφή παροχής συµβουλών , σύνταξης µελετών κ.ά.

δ) ποσά προερχόµενα από εκδηλώσεις, εκστρατείες οικονοµικής ενίσχυσης, οργανωµένες εξορµήσεις, εκδόσεις κ.ά. ε) δωρεές – κληροδοτήµατα στ) εισοδήµατα από την εκµετάλλευση της περιουσίας του και κάθε άλλο, σύµφωνα µε το νόµο, έσοδο.

Η κινητή και ακίνητη περιουσία του σωµατείου δεν µπορεί να διατεθεί ή χρησιµοποιηθεί για σκοπούς κερδοσκοπικούς ή διαφορετικούς από αυτούς που προβλέπει το Καταστατικό αυτό, ούτε να αποτελέσει αντικείµενο ανάµιξης σε κερδοσκοπικές επιχειρήσεις.

Επιτρέπεται η έκδοση και διάθεση βιβλίων, περιοδικών και άλλων εντύπων, σύµφωνων µε τους σκοπούς του σωµατείου, και η έντοκη τοποθέτηση τυχόν αποθεµατικών ποσών σε Τράπεζα για καλύτερη αξιοποίηση, στα πλαίσια των σκοπών του Σωµατείου. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται κάθε φορά ειδική απόφαση του ∆.Σ. µετά από σχετική εισήγηση του Ταµία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆’

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

Άρθρο 5ο

Το σωµατείο εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα από τον Πρόεδρο. Σε περίπτωση κωλύµατος του Προέδρου από τον Αντιπρόεδρο ή από µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που ορίζεται από αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρο 6ο

Τα όργανα του σωµατείου είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.) και η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.).

Τα τακτικά µέλη που συγκροτούν τα όργανα του Σωµατείου δεν έχουν δικαίωµα σε αντιµισθία για την απασχόλησή τους στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή. Προσφέρουν τις υπηρεσίες τους δωρεάν, το δε αξίωµά τους είναι τιµητικό. ∆ικαιούνται όµως καταβολής εξόδων κίνησης και παράστασης όταν µετακινούνται για υποθέσεις του σωµατείου βάσει σχετικών αποφάσεων του ∆.Σ.

Άρθρο 7ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΣΥΝΘΕΣΗ

Η Γ. Σ. αποτελείται από τακτικά µέλη

Τα επίτιμα µέλη παρευρίσκονται στη Γ. Σ. χωρίς συµµετοχή στην απαρτία και χωρίς ψήφο.

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ:

Η Γενική Συνέλευση :

α) προσδιορίζει την κατεύθυνση της δραστηριότητας του σωµατείου και επικυρώνει τη στρατηγική που εκπονεί και παρουσιάζει το ∆.Σ.

β) εγκρίνει τα προγράµµατα που προτείνει το ∆.Σ.

γ) εγκρίνει την ετήσια έκθεση δράσεων και τον ετήσιο οικονοµικό απολογισµό και προϋπολογισµό.

δ) εκλέγει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή.

ε) αποφασίζει για κάθε θέµα που δεν υπάγεται στην αρµοδιότητα άλλου οργάνου και δεν προβλέπεται ρητώς στο παρόν καταστατικό.

ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

Η Γ.Σ. συνέρχεται σε τακτική σύνοδο µία φορά το χρόνο και σε έκτακτη όταν το κρίνει το ∆.Σ. ή όταν το ζητήσει το 1/5 των µελών µε έγγραφη αίτηση, όπου θα αναγράφονται τα θέµατα που θα συζητηθούν .

Η Γ.Σ. προσκαλείται τουλάχιστον δέκα (10) µέρες πριν από την ηµέρα της συνεδρίασης της µε ανακοίνωση που κοινοποιείται στα μέλη του σωματείου (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή απλό ταχυδρομείο) και στην οποία αναγράφονται τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Η ετήσια έκθεση δράσεων και ο απολογισµός κοινοποιούνται επίσης δέκα (10) µέρες πριν από την τακτική Γ.Σ στα μέλη του σωματείου.

Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία µε την παρουσία του µισού και ένα των τακτικών µελών που έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις. Σε περίπτωση µη απαρτίας η Γ.Σ. θα συγκληθεί πάλι µετά από µια βδοµάδα και θα βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα των παρόντων µελών.

Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εκλέγεται µη µέλος του ∆.Σ. στην αρχή της συνεδρίασης µαζί µε την Εφορευτική Επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από τρία (3) πρόσωπα, μέλη του σωματείου, μη υποψήφια για το Δ.Σ. ή την Ε.Ε.

Η υποβολή υποψηφιοτήτων για την εκλογή των µελών του ∆.Σ. γίνεται πριν από δέκα (10) µέρες ως την ώρα έναρξης της Γενικής Συνέλευσης

Τα πρακτικά της Γ.Σ. συντάσσει ο Γραµµατέας του ∆.Σ. ή κάποιο άλλο µέλος που ορίζεται από την Γ.Σ.

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαµβάνονται µε πλειοψηφία του µισού και ένα των παρευρισκόµενων µελών, που έχουν δικαίωµα ψήφου.

Τον έλεγχο του δικαιώµατος ψήφου διενεργεί το ∆.Σ.

Η εκλογή του ∆.Σ. και της Ε.Ε. γίνεται µε µυστική ψηφοφορία.

Της ψηφοφορίας προηγείται η συζήτηση για την δραστηριότητα του σωµατείου και αµέσως µετά γίνεται η παρουσίαση των υποψηφίων.

Επιτρέπεται συµµετοχή στην ψηφοφορία µε ειδική εξουσιοδότηση. Κάθε µέλος µπορεί να έχει µόνο µία εξουσιοδότηση.

Άρθρο 8ο

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από 7 (επτά) µέλη το αξίωµα των οποίων είναι τιµητικό. Το σωµατείο δεν συνάπτει συµβάσεις έργου ή εργασίας ή παροχής υπηρεσιών µε οικονοµικό αντάλλαγµα, µε τα µέλη του ∆.Σ κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

Τα µέλη του ∆.Σ. εκλέγονται για χρονικό διάστηµα 2 ετών. Είναι επανεκλέξιµα.

Το ∆.Σ. εκλέγει από τα µέλη του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο , τον Γραµµατέα και τον Ταµία.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να διορίζει µόνιµες ή προσωρινές επιτροπές ή ομάδες από µέλη του ∆.Σ. ή από άλλα τακτικά µέλη µε ειδικά καθορισµένη αρµοδιότητα. Στις Επιτροπές µπορεί να συµµετέχουν κατά περίπτωση και µη µέλη.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να εξουσιοδοτεί µέλος ή µέλη του Σωµατείου να ενεργούν από κοινού ή ξεχωριστά, για να πραγµατοποιούν καταθέσεις ή αναλήψεις εντός προκαθορισµένων ορίων, και γενικά να διακινούν χρήµατα στους Τραπεζικούς λογαριασµούς του Σωµατείου.

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο :

  • διοικεί υπεύθυνα το Σωµατείο σύµφωνα µε τους Νόµους και το καταστατικό

  • διευθύνει και διαχειρίζεται τις υποθέσεις του σωµατείου

  • διαχειρίζεται την περιουσία του

  • εφαρµόζει τη στρατηγική που έχει εγκρίνει η Γ.Σ.

  • εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ.

  • προετοιµάζει την ηµερήσια διάταξη της Γ.Σ.

  • προσλαµβάνει το προσωπικό του σωµατείου και τους εξωτερικούς συνεργάτες

  • αναλαµβάνει κάθε έργο που του αναθέτει η Γ.Σ.

Ο Πρόεδρος:

  • συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του ∆.Σ

  • συγκαλεί µε απόφαση του ∆.Σ. την τακτική ή έκτακτη Γ.Σ.

  • παρουσιάζει στην Γ.Σ. την ετήσια έκθεση για την δράση του σωµατείου

  • φροντίζει για την τήρηση των Εσωτερικών Κανονισµών και την εφαρµογή των αποφάσεων ∆.Σ. και Γ.Σ.

Τον Πρόεδρο αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος σε περίπτωση κωλύματος.

Ο Γραµµατέας

  • είναι υπεύθυνος για τη διεξαγωγή της αλληλογραφίας

  • συντάσσει τα πρακτικά του ∆.Σ. και της Γ.Σ. και κρατά τα αρχεία

  • προετοιµάζει την ετήσια έκθεση των πεπραγµένων

Ο Ταµίας:

  • δέχεται τις πληρωµές προς το σωµατείο,

  • πληρώνει τις δαπάνες µετά από έγκριση του ∆.Σ.

  • συντάσσει τον ετήσιο απολογισµό και προϋπολογισµό τον οποίο οφείλει να παρουσιάσει στο ∆.Σ. το αργότερο ένα µήνα µετά την λήξη του λογιστικού έτους

  • Μπορεί να µεταβιβάζει ορισµένες από αυτές τις δικαιοδοσίες του σε εντεταλµένα όργανα του Σωµατείου, διατηρώντας πάντα την ευθύνη της χρηστής διαχείρισης των πόρων του, σύµφωνα µε τις αποφάσεις του ∆.Σ.

ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

Το ∆.Σ. συγκαλείται µία φορά το µήνα σε τακτική συνεδρίαση. Σε περίπτωση ανάγκης συγκαλείται σε έκτακτη συνεδρίαση µετά από πρόσκληση του Προέδρου ή αν το ζητήσουν τρία (3) µέλη αυτού µε αίτησή τους (γραπτή).

Το ∆.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τα µισά µέλη και ένα.

Το ∆.Σ. ψηφίζει τον εσωτερικό κανονισµό του.

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Οι αποφάσεις του ∆.Σ. λαµβάνονται µε πλειοψηφία των παρόντων µελών, που έχουν δικαίωµα ψήφου. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερτερεί η ψήφος του Προέδρου.

Άρθρο 9ο

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ε.Ε.)

Η Ε.Ε. αποτελείται από3 τακτικά µέλη του σωµατείου.

Τα µέλη της Ε.Ε. εκλέγονται από τη Γ.Σ. για δύο (2) χρόνια και είναι επανεκλέξιµα.

Η Ε.Ε. ελέγχει τον ετήσιο οικονοµικό απολογισµό και υποβάλλει έκθεση στην Γ.Σ.

Το λογιστικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου

Άρθρο 10ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Για την τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται η παρουσία του µισού τουλάχιστον των τακτικών µελών που έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων και ψηφιζόντων µελών.

Εξουσιοδοτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Το κείµενο των τροποποιήσεων πρέπει να ανακοινωθεί στα τακτικά µέλη του σωµατείου ένα (1) µήνα πριν από τη σύγκληση της Γ.Σ., η οποία θα επιληφθεί της τροποποίησης.

Άρθρο 11ο

Για τη διάλυση του σωµατείου απαιτείται απόφαση της Γ.Σ. που λαµβάνεται παρουσία του µισού τουλάχιστον των µελών και µε πλειοψηφία των ¾ των παρόντων και ψηφιζόντων.

Το σωµατείο διαλύεται στις περιπτώσεις που ορίζει ο Α.Κ. και ο Νόµος περί σωµατείων.

Σε περίπτωση διάλυσης η περιουσία του σωµατείου που σώζεται κατά την εκκαθάριση, δεν διανέµεται στα µέλη, αλλά περιέρχεται στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης

Άρθρο 12ο

Το σωµατείο φέρει σφραγίδα στρογγυλή µε την επωνυµία κυκλικώς και µε παράσταση του σιδερίτη, είδος βοτάνου που ευδοκιμεί στο βουνό Διρφυς της Εύβοιας.

Το σωµατείο γιορτάζει στις 5 Ιουνίου, παγκόσµια ηµέρα περιβάλλοντος.

Οι ιδρυτές

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Του ιδρυθέντος και µε έδρα την Χαλκίδα σωματείου, µε την επωνυμία «ΣΙΔΕΡΙΤΗΣ».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – Ε∆ΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1ο

Ιδρύεται σωματείο του άρθρου 78 ΑΚ µε την επωνυμία «ΣΙΔΕΡΙΤΗΣ» και έδρα την Χαλκίδα.

Η επωνυμία του σωματείου στα Αγγλικά είναι «SIDERITIS». Το σωματείο είναι ανεξάρτητη Περιβαλλοντική Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΠΜΚΟ).

Άρθρο 2ο

Σκοπός του σωματείου είναι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας, της πολιτιστικής κληρονομίας αφενός σε τοπικό επίπεδο του νησιού της Εύβοιας αφετέρου δε της υπόλοιπης Ελλάδας.

Οι ειδικότεροι στόχοι που θέτει το σωματείο για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συστήνεται είναι :

 1. Να ευνοεί και να επιδιώκει την διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος, της πανίδας, της χλωρίδας, των βιοτόπων και των οικοσυστημάτων γενικότερα, με τις κατάλληλες δράσεις, ιδιαιτέρως εκείνων που παρουσιάζουν εκτεταμένο οικολογικό, επιστημονικό, ιστορικό και αισθητικό ενδιαφέρον .

 2. Να προωθεί τον χαρακτηρισμό περιοχών ως «προστατευόμενων» καθώς και να λαμβάνει μέτρα κατάλληλα για την προστασία σπάνιων και απειλούμενων υπό εξαφάνιση ειδών. Να συντελεί επίσης στην παρεμπόδιση υποβάθμισης του οικοσυστήματος με κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέσο.

 3. Να επιδιώκει την προστασία της άυλης και υλικής πολιτιστικής μας κληρονομίας καθώς και να αναδεικνύει τις σύγχρονες μορφές τέχνης και της φιλικής προς το περιβάλλον τεχνολογίας.

 4. Να ευαισθητοποιεί το σύνολο των πολιτών μέσω της διοργάνωσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθώς και μέσω της συμμετοχής σε προγράμματα τρίτων.

 5. Να ενθαρρύνει παράλληλα την διενέργεια επιστημονικών ερευνών καθώς και την διοργάνωση αθλητικών και εν γένει υπαίθριων δραστηριοτήτων.

 6. Να συνεργάζεται με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς ήτοι συλλόγους και ομάδες πολιτών όσον αφορά την προστασία της φύσης , την ανάδειξη και διατήρηση της βιοποικιλότητας της πολιτιστικής κληρονομίας, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

 7. Να παρεμβαίνει με κάθε νόμιμο μέσο για την εκπλήρωση των στόχων της προστασίας της φύσης κ΄ της πολιτιστικής κληρονομίας.

Άρθρο 2α

ΔΡΑΣΕΙΣ

Προκειμένου για την επίτευξη των στόχων του , ο σύλλογος να μπορεί να προβαίνει στις κάτωθι δράσεις :

ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ

 • Να παρεμβαίνει με κάθε νόμιμο μέσο στις αρνητικές στάσεις και επιδράσεις προς το φυσικό περιβάλλον (ορεινό, υγροτόπων, θαλάσσιο, αστικό, περιαστικό κ.α.)που συντελούνται από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

 • Να διενεργεί διαδικασίες προς τους αρμοδίους φορείς για τον χαρακτηρισμό προστατευόμενων περιοχών και μνημείων καθώς επίσης και για την προστασία των ήδη χαρακτηρισμένων περιοχών ως προστατευόμενων (πχ. υγρότοπος ‘’Κολοβρέχτης’’ ,αισθητικό δάσος Στενής , καστανόλογγος Όχης κ.α.).

 • Να σηματοδοτεί παλαιά μονοπάτια ιστορικά και μη προς επανάχρηση προκειμένου να συνδέει, κατά τον τρόπο αυτόν τόπους ιστορικού και φυσικού ενδιαφέροντος.

 • Να διενεργεί και να μελετά σχέδια για την επανοίκιση εγκαταλελειμμένων ή ημιεγκαταλελειμένων οικισμών για την ενίσχυση της κοινοτικής ζωής.

 • Να ενισχύει τοπικές παραδόσεις και λαϊκές εκδηλώσεις στους οικισμούς ,στα χωριά και στην ύπαιθρο.

 • Να συγκροτεί ομάδες εθελοντών δασοπροστασίας, ακτών κ.α. (ενεργοί πολίτες).

 • Να διοργανώνει αθλητικές και υπαίθριες δραστηριότητες για την βιωματική προσέγγιση της Φύσης (πεζοπορίες ,εξορμήσεις, ορειβασία, αναρρίχηση, τρέξιμο, διασχίσεις περιοχών ή όλης της Εύβοιας πεζοπορικά ή δρομικά) καθώς και αγώνες τρεξίματος- ποδηλασίας, ποδηλατοβολτες, τοξοβολία ,orienteering, kayak ,διάσχιση φαραγγιών , κωπηλασία, tai-chi κ.α.

 • Να ασχολείται με την προστασία της άγριας ζωής σπάνιων και μη ειδών όπως επίσης και με τα ζώα που ζουν κοντά στον άνθρωπο.

 • Να λειτουργήσει ομάδα ορνιθοπαρατήρησης.

 • Να διοργανώνει κατασκηνωτικά κέντρα (για ενήλικους και ανήλικους) για τη βιωματική προσέγγιση της φύσης.

 • Να ενεργεί για τη προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων,υγροτόπων, ποταμών κ.α.

ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 • Να σηματοδοτεί περιαστικά μονοπάτια και να προτείνει στον αστικό πληθυσμό δράσεις στα περιαστικά άλση: προστασίας ,αναψυχής κ.α.

 • Να εκπαιδεύει τους πολίτες σχετικά με τον τομέα της αστικής βιολογική γεωργία ( π.χ αστικοί λαχανόκηποι).

 • Να διεκδικεί βιώσιμους τρόπους προσβασιμότητας και μεταφοράς στην πόλη(βάδιση ,ποδήλατο ,χρήση μ.μ. μεταφοράς), να προτείνει ανασχεδιασμό της κυκλοφορίας μέσα από σύγχρονους ποδηλατοδρόμους, πεζόδρομους κ.α. και να προτείνει στις αρχές λύσεις για την προσβασιμότητα στην πόλη των ευπαθών ομάδων (ΑΜΕΑ, παιδιά, ηλικιωμένοι)

 • Να διενεργεί για την προστασία παλαιών κ σύγχρονων μνημείων (αρχιτεκτονική, υδραγωγεία, εκκλησιές ,αρχαιότητες) αστικά και περιαστικά.

 • Να διοργανώνει στις γειτονιές διαδραστικές και πολυπολιτισμικές δράσεις όπως: παιχνίδια ,λαϊκά γλέντια , χοροί, μουσικές, μαγειρέματα κ.α.

 • Να μελετά και να προτείνει λύσεις διαχείρισης των οικιακών απορριμάτων, ανακύκλωσης και επανάχρησης των υλικών της καθημερινής ζωής (ανταλλαγές ειδών, χαριστικά παζάρια, ανταποδοτική ανακύκλωση κ.α.)

 • Να προάγει τον αθλητισμό στην πόλη

 • Να ενισχύει το κίνημα των αγορών χωρίς μεσάζοντες

 • Να μελετά και να προτείνει, προς τους αρμοδίους ,σχέδια για τη διαχείριση και διάθεση προς ευάλωτες ομάδες αγροτικών προϊόντων που δε συλλέγονται ποτέ πχ σύκα ,ρόδια ,αμύγδαλα ,μέρος των εσπεριδοειδών και των λαχανικών.

 • Να ενισχύει τους αδύνατους οικονομικά πολίτες ,όχι με φιλανθρωπίες αλλά με εκπαίδευση, αυτό-οργάνωση και παραγωγή προϊόντων μικρής κλίμακας.

 • Να ενισχύσει το κίνημα για τη διάθεση φαγητού που περισσεύει από τα νοικοκυριά πχ στις γειτονίες και να διοργανώνει δραστηριότητες κοινωνικής κουζίνας ,όχι ως συσσίτια αλλά με εκπαιδευτικό χαρακτήρα.

 • Να μελετά και να διαδίδει την άποψη της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής

 • Να σηματοδοτεί μονοπάτια και να προάγει την ιδέα των πολιτιστικών μονοπατιών στη πόλη και περιαστικά.

 • Να προάγει την ανάδειξη αγνώστων ή παραμελημένων μνημείων η και “γνωστών” (πχ Μνημείο Αναπήρων Πεσόντων στη Ριτσώνα ,ακροπόλεις , τείχη κ.α.)

 • Να διοργανώνει γιορτές οικολογικής γεωργίας και χειροτεχνίας η να συμμετέχει στη διοργάνωση.

 • Να επιμελείται της δημιουργίας Τράπεζας σπόρων ντόπιων ποικιλιών.

 • Να ενισχύσει δράσεις για την επάνοδο της Βραδύτητας στη καθημερινή ζωή.

 • Να ιδρύει οικολογικά σχολεία επίσημης εκπαίδευσης ή άλλες δομές άτυπης εκπαίδευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΛΗ – ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Άρθρο 3ο

Μέλη του σωµατείου µπορούν να γίνουν πρόσωπα, που ενδιαφέρονται ή ασχολούνται µε µε την προστασία της φύσης και τον πολιτισμό, εφόσον δηλώσουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και τις νόµιµες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Μέλη του Σωµατείου µπορούν να γίνουν και αλλοδαποί.

Τα µέλη του σωµατείου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιµα.

1.Τακτικό μέλος μπορεί να γίνει κάθε φυσικό πρόσωπο που ενδιαφέρεται για την προστασία της φύσης και τον πολιτισμό και α) προσφέρει εργασίες στο σωματείο που έχουν σχέση µε την επιδίωξη των σκοπών του όπως νοµική κάλυψη, εργαστηριακή έρευνα, συλλογή πληροφοριών, αρχειοθετήσεις, ενηµέρωση του κοινού κλπ. και β) συµµετέχει στις δραστηριότητες και υπηρετεί κι αποδέχεται τους σκοπούς του σωµατείου.

2.Επίτιµο μέλος ανακηρύσσεται από τη Γενική Συνέλευση, µε πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή µε γραπτή πρόταση που φέρει τις υπογραφές τουλάχιστον δέκα (10) ταµειακώς εντάξει τακτικών µελών, πρόσωπο/α που έχει προσφέρει µεγάλες υπηρεσίες στον αγώνα για την προστασία της φύσης.

Κάθε µέλος µπορεί να αποχωρήσει ελεύθερα. Η αποχώρηση γνωστοποιείται τρεις τουλάχιστον µήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος αυτού.

Κάθε µέλος που επιδεικνύει συµπεριφορά αντίθετη µε τους σκοπούς που ορίζει το παρόν Καταστατικό και ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα του µέλους διαγράφεται µετά από πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαµβάνεται µε πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων µελών.

Τα τακτικά µέλη µετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και υποχρεούνται:

α) να καταβάλλουν τακτικά τις ετήσιες εισφορές τους

β) να συµµορφώνονται µε τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και τις νόµιµες αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

Τα τακτικά µέλη καταβάλουν ετήσια εισφορά, που ισχύει για το λογιστικό έτος της ηµεροµηνίας καταβολής.

Τα επίτιµα µέλη δεν έχουν υποχρέωση καταβολής εισφοράς.

Το ποσόν της εισφοράς ορίζεται κάθε χρόνο από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.

Άρθρο 3Α

Το σωµατείο µπορεί να συνεργάζεται ή να γίνεται µέλος σε άλλες ενώσεις, συνδέσµους, υπερκείµενα σωµατεία, οµοσπονδίες, οργανώσεις, εθνικούς ή διεθνείς οργανισµούς µε ίδιους ή παρόµοιους σκοπούς, εφόσον αυτό προταθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Το σωµατείο, µετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, µπορεί να δηµιουργήσει ή να συµβάλλει στη δηµιουργία άλλων µη κερδοσκοπικών φορέων και νοµικών προσώπων, εφόσον µε την ίδρυση ή τη συµµετοχή του σε αυτούς, εξυπηρετούνται οι ευρύτεροι στόχοι και οι κατευθυντήριες γραµµές του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’- ΠΟΡΟΙ

Άρθρο 4ο

Πόροι του σωµατείου είναι:

α) οι ετήσιες τακτικές ή έκτακτες εισφορές των µελών και το δικαίωµα εγγραφής τους

β) οι επιχορηγήσεις από ιδιωτικούς οργανισµούς ή φυσικά πρόσωπα

γ) οι Κρατικές, ∆ηµοτικές, Κοινοτικές ή ∆ιακρατικές επιδοτήσεις-επιχορηγήσεις καθώς και οι πάσης φύσεως επιχορηγήσεις από Ελληνικούς ή ∆ιεθνείς θεσµικούς φορείς για συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα ή δράσεις προγραµµάτων προστασίας του περιβάλλοντος µε τη µορφή παροχής συµβουλών , σύνταξης µελετών κ.ά.

δ) ποσά προερχόµενα από εκδηλώσεις, εκστρατείες οικονοµικής ενίσχυσης, οργανωµένες εξορµήσεις, εκδόσεις κ.ά. ε) δωρεές – κληροδοτήµατα στ) εισοδήµατα από την εκµετάλλευση της περιουσίας του και κάθε άλλο, σύµφωνα µε το νόµο, έσοδο.

Η κινητή και ακίνητη περιουσία του σωµατείου δεν µπορεί να διατεθεί ή χρησιµοποιηθεί για σκοπούς κερδοσκοπικούς ή διαφορετικούς από αυτούς που προβλέπει το Καταστατικό αυτό, ούτε να αποτελέσει αντικείµενο ανάµιξης σε κερδοσκοπικές επιχειρήσεις.

Επιτρέπεται η έκδοση και διάθεση βιβλίων, περιοδικών και άλλων εντύπων, σύµφωνων µε τους σκοπούς του σωµατείου, και η έντοκη τοποθέτηση τυχόν αποθεµατικών ποσών σε Τράπεζα για καλύτερη αξιοποίηση, στα πλαίσια των σκοπών του Σωµατείου. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται κάθε φορά ειδική απόφαση του ∆.Σ. µετά από σχετική εισήγηση του Ταµία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆’

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

Άρθρο 5ο

Το σωµατείο εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα από τον Πρόεδρο. Σε περίπτωση κωλύµατος του Προέδρου από τον Αντιπρόεδρο ή από µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που ορίζεται από αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρο 6ο

Τα όργανα του σωµατείου είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.) και η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.).

Τα τακτικά µέλη που συγκροτούν τα όργανα του Σωµατείου δεν έχουν δικαίωµα σε αντιµισθία για την απασχόλησή τους στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή. Προσφέρουν τις υπηρεσίες τους δωρεάν, το δε αξίωµά τους είναι τιµητικό. ∆ικαιούνται όµως καταβολής εξόδων κίνησης και παράστασης όταν µετακινούνται για υποθέσεις του σωµατείου βάσει σχετικών αποφάσεων του ∆.Σ.

Άρθρο 7ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΣΥΝΘΕΣΗ

Η Γ. Σ. αποτελείται από τακτικά µέλη

Τα επίτιμα µέλη παρευρίσκονται στη Γ. Σ. χωρίς συµµετοχή στην απαρτία και χωρίς ψήφο.

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ:

Η Γενική Συνέλευση :

α) προσδιορίζει την κατεύθυνση της δραστηριότητας του σωµατείου και επικυρώνει τη στρατηγική που εκπονεί και παρουσιάζει το ∆.Σ.

β) εγκρίνει τα προγράµµατα που προτείνει το ∆.Σ.

γ) εγκρίνει την ετήσια έκθεση δράσεων και τον ετήσιο οικονοµικό απολογισµό και προϋπολογισµό.

δ) εκλέγει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή.

ε) αποφασίζει για κάθε θέµα που δεν υπάγεται στην αρµοδιότητα άλλου οργάνου και δεν προβλέπεται ρητώς στο παρόν καταστατικό.

ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

Η Γ.Σ. συνέρχεται σε τακτική σύνοδο µία φορά το χρόνο και σε έκτακτη όταν το κρίνει το ∆.Σ. ή όταν το ζητήσει το 1/5 των µελών µε έγγραφη αίτηση, όπου θα αναγράφονται τα θέµατα που θα συζητηθούν .

Η Γ.Σ. προσκαλείται τουλάχιστον δέκα (10) µέρες πριν από την ηµέρα της συνεδρίασης της µε ανακοίνωση που κοινοποιείται στα μέλη του σωματείου (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή απλό ταχυδρομείο) και στην οποία αναγράφονται τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Η ετήσια έκθεση δράσεων και ο απολογισµός κοινοποιούνται επίσης δέκα (10) µέρες πριν από την τακτική Γ.Σ στα μέλη του σωματείου.

Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία µε την παρουσία του µισού και ένα των τακτικών µελών που έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις. Σε περίπτωση µη απαρτίας η Γ.Σ. θα συγκληθεί πάλι µετά από µια βδοµάδα και θα βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα των παρόντων µελών.

Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εκλέγεται µη µέλος του ∆.Σ. στην αρχή της συνεδρίασης µαζί µε την Εφορευτική Επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από τρία (3) πρόσωπα, μέλη του σωματείου, μη υποψήφια για το Δ.Σ. ή την Ε.Ε.

Η υποβολή υποψηφιοτήτων για την εκλογή των µελών του ∆.Σ. γίνεται πριν από δέκα (10) µέρες ως την ώρα έναρξης της Γενικής Συνέλευσης

Τα πρακτικά της Γ.Σ. συντάσσει ο Γραµµατέας του ∆.Σ. ή κάποιο άλλο µέλος που ορίζεται από την Γ.Σ.

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαµβάνονται µε πλειοψηφία του µισού και ένα των παρευρισκόµενων µελών, που έχουν δικαίωµα ψήφου.

Τον έλεγχο του δικαιώµατος ψήφου διενεργεί το ∆.Σ.

Η εκλογή του ∆.Σ. και της Ε.Ε. γίνεται µε µυστική ψηφοφορία.

Της ψηφοφορίας προηγείται η συζήτηση για την δραστηριότητα του σωµατείου και αµέσως µετά γίνεται η παρουσίαση των υποψηφίων.

Επιτρέπεται συµµετοχή στην ψηφοφορία µε ειδική εξουσιοδότηση. Κάθε µέλος µπορεί να έχει µόνο µία εξουσιοδότηση.

Άρθρο 8ο

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από 7 (επτά) µέλη το αξίωµα των οποίων είναι τιµητικό. Το σωµατείο δεν συνάπτει συµβάσεις έργου ή εργασίας ή παροχής υπηρεσιών µε οικονοµικό αντάλλαγµα, µε τα µέλη του ∆.Σ κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

Τα µέλη του ∆.Σ. εκλέγονται για χρονικό διάστηµα 2 ετών. Είναι επανεκλέξιµα.

Το ∆.Σ. εκλέγει από τα µέλη του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο , τον Γραµµατέα και τον Ταµία.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να διορίζει µόνιµες ή προσωρινές επιτροπές ή ομάδες από µέλη του ∆.Σ. ή από άλλα τακτικά µέλη µε ειδικά καθορισµένη αρµοδιότητα. Στις Επιτροπές µπορεί να συµµετέχουν κατά περίπτωση και µη µέλη.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να εξουσιοδοτεί µέλος ή µέλη του Σωµατείου να ενεργούν από κοινού ή ξεχωριστά, για να πραγµατοποιούν καταθέσεις ή αναλήψεις εντός προκαθορισµένων ορίων, και γενικά να διακινούν χρήµατα στους Τραπεζικούς λογαριασµούς του Σωµατείου.

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο :

  • διοικεί υπεύθυνα το Σωµατείο σύµφωνα µε τους Νόµους και το καταστατικό

  • διευθύνει και διαχειρίζεται τις υποθέσεις του σωµατείου

  • διαχειρίζεται την περιουσία του

  • εφαρµόζει τη στρατηγική που έχει εγκρίνει η Γ.Σ.

  • εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ.

  • προετοιµάζει την ηµερήσια διάταξη της Γ.Σ.

  • προσλαµβάνει το προσωπικό του σωµατείου και τους εξωτερικούς συνεργάτες

  • αναλαµβάνει κάθε έργο που του αναθέτει η Γ.Σ.

Ο Πρόεδρος:

  • συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του ∆.Σ

  • συγκαλεί µε απόφαση του ∆.Σ. την τακτική ή έκτακτη Γ.Σ.

  • παρουσιάζει στην Γ.Σ. την ετήσια έκθεση για την δράση του σωµατείου

  • φροντίζει για την τήρηση των Εσωτερικών Κανονισµών και την εφαρµογή των αποφάσεων ∆.Σ. και Γ.Σ.

Τον Πρόεδρο αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος σε περίπτωση κωλύματος.

Ο Γραµµατέας

  • είναι υπεύθυνος για τη διεξαγωγή της αλληλογραφίας

  • συντάσσει τα πρακτικά του ∆.Σ. και της Γ.Σ. και κρατά τα αρχεία

  • προετοιµάζει την ετήσια έκθεση των πεπραγµένων

Ο Ταµίας:

  • δέχεται τις πληρωµές προς το σωµατείο,

  • πληρώνει τις δαπάνες µετά από έγκριση του ∆.Σ.

  • συντάσσει τον ετήσιο απολογισµό και προϋπολογισµό τον οποίο οφείλει να παρουσιάσει στο ∆.Σ. το αργότερο ένα µήνα µετά την λήξη του λογιστικού έτους

  • Μπορεί να µεταβιβάζει ορισµένες από αυτές τις δικαιοδοσίες του σε εντεταλµένα όργανα του Σωµατείου, διατηρώντας πάντα την ευθύνη της χρηστής διαχείρισης των πόρων του, σύµφωνα µε τις αποφάσεις του ∆.Σ.

ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

Το ∆.Σ. συγκαλείται µία φορά το µήνα σε τακτική συνεδρίαση. Σε περίπτωση ανάγκης συγκαλείται σε έκτακτη συνεδρίαση µετά από πρόσκληση του Προέδρου ή αν το ζητήσουν τρία (3) µέλη αυτού µε αίτησή τους (γραπτή).

Το ∆.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τα µισά µέλη και ένα.

Το ∆.Σ. ψηφίζει τον εσωτερικό κανονισµό του.

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Οι αποφάσεις του ∆.Σ. λαµβάνονται µε πλειοψηφία των παρόντων µελών, που έχουν δικαίωµα ψήφου. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερτερεί η ψήφος του Προέδρου.

Άρθρο 9ο

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ε.Ε.)

Η Ε.Ε. αποτελείται από3 τακτικά µέλη του σωµατείου.

Τα µέλη της Ε.Ε. εκλέγονται από τη Γ.Σ. για δύο (2) χρόνια και είναι επανεκλέξιµα.

Η Ε.Ε. ελέγχει τον ετήσιο οικονοµικό απολογισµό και υποβάλλει έκθεση στην Γ.Σ.

Το λογιστικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου

Άρθρο 10ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Για την τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται η παρουσία του µισού τουλάχιστον των τακτικών µελών που έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων και ψηφιζόντων µελών.

Εξουσιοδοτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Το κείµενο των τροποποιήσεων πρέπει να ανακοινωθεί στα τακτικά µέλη του σωµατείου ένα (1) µήνα πριν από τη σύγκληση της Γ.Σ., η οποία θα επιληφθεί της τροποποίησης.

Άρθρο 11ο

Για τη διάλυση του σωµατείου απαιτείται απόφαση της Γ.Σ. που λαµβάνεται παρουσία του µισού τουλάχιστον των µελών και µε πλειοψηφία των ¾ των παρόντων και ψηφιζόντων.

Το σωµατείο διαλύεται στις περιπτώσεις που ορίζει ο Α.Κ. και ο Νόµος περί σωµατείων.

Σε περίπτωση διάλυσης η περιουσία του σωµατείου που σώζεται κατά την εκκαθάριση, δεν διανέµεται στα µέλη, αλλά περιέρχεται στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης

Άρθρο 12ο

Το σωµατείο φέρει σφραγίδα στρογγυλή µε την επωνυµία κυκλικώς και µε παράσταση του σιδερίτη, είδος βοτάνου που ευδοκιμεί στο βουνό Διρφυς της Εύβοιας.

Το σωµατείο γιορτάζει στις 5 Ιουνίου, παγκόσµια ηµέρα περιβάλλοντος.

Οι ιδρυτές