ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

Ο Σιδερίτης αποτελείται από ενεργούς πολίτες ευαισθητοποιημένους σε θέματα που αφορούν το φυσικό και αστικό περιβάλλον, την βιοποικιλότητα και την πολιτιστική κληρονομιά.
Κύριοι σκοποί του συλλόγου μας είναι:

 • Η προστασία και ανάδειξη της ομορφιάς του φυσικού περιβάλλοντος, του πλούτου των χερσαίων και υδάτινων οικοσυστημάτων.
 • Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στον Δήμο Χαλκίδας καθιστώντας τον έναν πρωτοποριακό οργανισμό σε θέματα όπως η διαχείριση των απορριμμάτων και η προσβασιμότητα.
 • Η ανάδειξη σημαντικών έργων της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και της παράδοσής μας μέσα από μια σύγχρονη προσέγγιση.
 • Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση.
 • Η φιλοζωία και η προστασία της άγριας ζωής.

Σύμφωνα με το καταστατικό μας επιδιώκουμε επιπλέον να εργασθούμε σε θέματα όπως
Α) Φυσικού περιβάλλοντος

 • Προτάσεις επιστημονικά τεκμηριωμένες για τον χαρακτηρισμό προστατευομένων περιοχών, μνημείων της φύσης, περιοχές Natura, αισθητικά δάση κ.τ.λ.
 • Συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς , συλλόγους , ομάδες πολιτών για την επίτευξη των στόχων του Συλλόγου σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.
 • Παρεμβάσεις με κάθε νόμιμο μέσο  για την προστασία της φύσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς

 

Β) Αστικού περιβάλλοντος

 • Διεκδίκηση βιώσιμων τρόπων προσβασιμότητας (τα πεζοδρόμια είναι πολιτισμός) και μεταφοράς στην πόλη
 • Διεκδίκηση άμεση για εκπόνηση μελετών κυκλοφοριακών, διαχείρισης απορριμμάτων, αστικού και περιαστικού πρασίνου, αστικών λαχανόκηπων, βελτίωσης της ποιότητας ζωής στις γειτονιές και άμεση υλοποίησή τους
 • Προστασία παλαιών και σύγχρονων μνημείων (αρχιτεκτονική, υδραγωγεία, εκκλησίες, αρχαιότητες) στον αστικό ιστό και στην περιφέρεια
 • Διοργάνωση διαδραστικών και πολυπολιτισμικών δράσεων στις γειτονιές
 • Η προστασία και φροντίδα των αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς
 • Δημιουργία πολιτιστικών περιβαλλοντικών μονοπατιών στην πόλη και περιαστικά

Ακόμη:

 • Λειτουργία κατασκηνωτικών κέντρων για την εθελοντική εργασία στη φύση
 • Διοργάνωση αθλητικών και υπαίθριων δραστηριοτήτων στην πόλη και εκτός αυτής
 • Ενίσχυση της κοινοτικής ζωής, επαναλειτουργία εγκαταλελειμμένων οικισμών κ.α.
 • Διάδοση, με σύγχρονη ματιά, των τεχνών όπως εικαστικά (Landart), λογοτεχνία, θέατρο,
  λαϊκός πολιτισμός