Ο Σύλλογος

   

  Είμαστε μια ομάδα πολιτών με ενδιαφέρον για τον όμορφο πλανήτη μας, τη Γη, για τη χώρα μας, για την πάλη μας, για το χωριό

μας, τη γειτονιά μας. Μέσα από ζυμώσεις και βιώματα αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε ένα σύλλογο για τη φύση, την τέχνη, την προστασία της βιοποικιλότητας, της πολιτιστικής κληρονομιάς και την ανάδειξη της κοινοτικής ζωής…

      – η προστασία των ζώων που ζουν κοντά στον άνθρωπο: σκυλιά, γάτες, αδέσποτα, ιπποειδή| κ.α.,

      – η διεκδίκηση βιώσιμων τρόπων μεταφοράς και προσβασιμότητας ποδηλατόδρομοι, πεζόδρομοι κ.α. για όλους τους πολίτες

         (παιδιά, ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ),

 •  η μελέτη και οι προτάσεις – λύσεις διαχείρισης των οικιακών απορριμάτων, ανακύκλωσης και επανάχρησης (ανταλλαγές ειδών, χαριστικά παζάρια, ανταποδοτική ανακύκλωση κ.α.),
 •  η ανάδειξη και προστασία γνωστών και άγνωστων μνημείων
 •  και
 •  η μελέτη, έρευνα, ενασχόληση με πολλά ακόμα Θέματα που μας αφορούν όλους.
 •  η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος,
 •  η βελτίωση της ποιότητας ζωής στο αστικό περιβάλλον και
 •  η περιβαλλοντική εκπαίδευση.
 • οι δράσεις μας στην ύπαιθρο είναι:
 • η διοργάνωση υπαίθριων – αθλητικών δραστηριοτήτων (πεζοπορία, ποδηλασία, τρέξιμο, παιχνίδια για ενήλικους και ανήλικους κ.α.),
 • η διαχείριση του νερού ως δηµόσιο αγαθό,
 • η δημιουργία σταθμού πρώτων βοηθειών άγριων ζώων,
 • η Ορνιθοπαρατήρηση,
 • η βιωματική προσέγγιση της φύσης,
 • οι παρεμβάσεις με κάθε νόμιμο μέσο στις αρνητικές δράσεις προς το περιβάλλον,
 • ο καθαρισμός – συντήρηση παλαιών μονοπατιών,
 • η ενίσχυση των λαϊκών παραδόσεων κ.α.

Η στόχευση μας φυσικά είναι και στην πόλη με δράσεις όπως:

Στα κρίσιμα για τον πλανήτη αλλά και για την ανθρωπότητα, χρόνια που διανύουμε µπορούµε ακόμα να ζούμε με σεβασμό και σε αρμονία µε το περιβάλλον και µε τους συνανθρώπους μας. Η ομάδα μας είναι ανοιχτή σε όλους τους πολίτες για να στελεχώσουν τις δράσεις

μας.

Ήδη λειτουργούν ομάδες εργασίας όπως:

 • ομάδα μονοπατιών (ιστορικών και μη),
 • ομάδα καταγραφής της πανίδας και χλωρίδας του νομού,
 • ομάδα ενασχόλησης με την προστασία της άγριας ζωής και
 • ορνιθοπαρατήρηση,
 • ομάδα δράσεων για την ποιότητα ζωής στην πόλη (μελέτη διαχείρισης απορριμμάτων, μελέτη προσβασιμότητας και μεταφοράς, παιχνίδια στις γειτονιές),
 •  ομάδα εξορμήσεων στην ύπαιθρο και περιπάτων σε ιστορικές περιοχές.