Οι Προτάσεις μας για την προσβασιμότητα των πεζών και ατόμων με ειδικές ανάγκες στο Δήμο Χαλκιδέων

Εισαγωγή

Είμαστε μέλη του Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου ”Ο ΣΙΔΕΡΙΤΗΣ”, που σκοπός του είναι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας, της πολιτιστικής κληρονομίας αφενός σε τοπικό επίπεδο του νησιού της Εύβοιας αφετέρου δε της υπόλοιπης Ελλάδας.

Από τους πρωταρχικούς στόχους του Συλλόγου είναι να συνεργάζεται με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς όσον αφορά:

 • την προστασία της φύσης,

 • τη διεκδίκηση βιώσιμων τρόπων προσβασιμότητας και μεταφοράς στην πόλη,

 • λύσεις διαχείρισης των οικιακών απορριμμάτων.

Τα προβλήματα προσβασιμότητας των πεζών και των ατόμων με ειδικές ανάγκες στο Δήμο μας είναι:

 • Πεζοδρόμια με κακοτεχνίες, χωρίς προδιαγραφές ή η ανυπαρξία πεζοδρομίων

 • Η παράνομη στάθμευση οχημάτων

 • Η αυθαίρετη κατάληψη πεζοδρομίων και διαβάσεων πεζών

 • Η τοποθέτηση πινακίδων, κάδων κλπ. αλλά και οι δενδροφυτεύσεις στις ελεύθερες ζώνες όδευσης πεζών στα πεζοδρόμια


Προτάσεις:

 1. Λεπτομερής αποτύπωση υπάρχουσας κατάστασης πεζοδρομίων

 2. Εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης και ιεράρχηση των δρόμων βάσει αυτής της μελέτης

 3. Μέτρα αποθάρρυνσης της χρήσης του αυτοκινήτου στο κέντρο με ταυτόχρονη ενίσχυση του ρόλου των ΜΜΜ και δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων

 4. Δημιουργία περιφερειακών χώρων στάθμευσης

 5. Αστυνόμευση της στάθμευσης οχημάτων και έλεγχοι για τις καταλήψεις πεζοδρομίων

 6. Εφαρμογή σταδιακά σε όλο το Δήμο του κανονισμού ΥΠΕΚΑ για τα πεζοδρόμια ανάλογα με το πλάτος του δρόμου:

 • για δρόμους πλάτους άνω των 12.00μ , ελάχιστο πλάτος πεζοδρομίου 2.05μ και εσοχές στάθμευσης και από τις 2 πλευρές του δρόμου

 • για δρόμους πλάτους από 9.00-12.00μ, υποχρεωτικό πλάτος πεζοδρομίου 2.05μ και εσοχές στάθμευσης από τις 2 πλευρές του δρόμου και μονοδρόμηση (όπου δεν έχει γίνει ήδη αυτό)

 • για δρόμους πλάτους από 6.00-9.00μ, ελάχιστο πλάτος 1.50μ (όσο η ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών) και εσοχές στάθμευσης από τη μία πλευρά του δρόμου και μονοδρόμηση (όπου δεν έχει γίνει ήδη αυτό)

 • για δρόμους πλάτους μικρότερου των 6.00μ, πεζοδρόμηση και μονοδρόμηση (όπου δεν έχει γίνει ήδη αυτό) για τη διευθέτηση της κυκλοφορίας των οχημάτων των μονίμων κατοίκων με τοποθέτηση κατάλληλων σημάτων συνοδευόμενων από την ένδειξη: «μόνο οχήματα κατοίκων»

Για την επίτευξη των παραπάνω ελαχίστων διαστάσεων πλάτους προτείνουμε τη μείωση του οδοστρώματος -όπου αυτό είναι δυνατόν- σε όφελος των πεζοδρομίων.

Πολιτισμός δεν είναι μόνο πολιτιστικές εκδηλώσεις! Είναι η εικόνα της πόλης με την καθαριότητα και τα πεζοδρόμιά της προς τους κατοίκους της και τους επισκέπτες της!


Παραπομπές:

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=jwvxZe39RGk%3D&tabid=380&language=el-GR

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=OhWELwshWmA%3D&tabid=508

http://neaprosvasipezo.blogspot.com/

https://www.synigoros.gr/resources/docs/202615.pdf

Κανονισμός πεζοδρόμων και πεζοδρομίων Δήμου Αχαρνών

http://polis24.gr/%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%AD%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD