Συναντήσεις

Τα  Τακτικά μέλη συμμετέχουν στις συναντήσεις του συλλόγου κάθε

πρώτη και τρίτη Τετάρτη κάθε μήνα στο Παλιό Μακαρονάδικο Ωρίωνος 31, Χαλκίδα.